نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته و گرایش‌ها

رشته و گرایش‌ها


رشته مقطع تحصیلی گرایش
مدیریت بازرگانی کارشناسی ندارد
کارشناسی ارشد بازاریابی
بازرگانی بین الملل
مدیریت استراتژیک
تجارت الکترونیکی
کارآفرینی
بازرگانی داخلی
دکتری بازاریابی
مدیریت سیاستگذاری بازرگانی
حسابداری کارشناسی ندارد
کارشناسی ارشد ندارد
دکتری ندارد
مدیریت مالی کارشناسی ندارد
کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک
بیمه
بانکداری
مستغلات
حقوق مالی
تامین مالی سرمایه گذاری در نفت و گاز
دکتری مهندسی مالی
بانکداری
بیمه
مالی بین المللی
حقوق مالی
مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد مدیریت زنجیره تامین
تولید و عملیات
تحقیق در عملیات
مدیریت عملکرد
مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت پروژه
دکتری تحقیق در عملیات
تولید و عملیات
مدیریت سیستمها
استراتژی صنعتی
مالی
مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد کسب و کار الکترونیک
مدیریت منابع اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت دانش
مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مدیریت بازاریابی
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
مدیریت رویدادهای ورزشی
مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
دکتری ندارد
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد ندارد
دکتری ندارد
برنامه ریزی آمایش سرزمین کارشناسی ارشد ندارد
مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد ندارد
مدیریت جهانگردی کارشناسی ارشد بازاریابی جهانگردی
برنامه ریزی توسعه جهانگردی
مدیریت دولتی کارشناسی ندارد
کارشناسی ارشد توسعه منابع انسانی
خط مشی گذاری عمومی
مدیریت رفتارسازمانی
طراحی سازمان های دولتی
بودجه و مالیه عمومی
مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
تحول
دکتری تصمیم گیری و خط مشی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تطبیقی و توسعه
مدیریت رسانه کارشناسی ارشد ندارد
دکتری ندارد
کارآفرینی کارشناسی ارشد کسب و کار جدید
کسب وکار الکترونیکی
سازمانی
فناوری
دکتری کسب و کار