نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه‌های ارشد و دکتری

دفاعیه‌های ارشد و دکتری


◊ جلسه دفاع از رساله دکتری مدیریت دولتی (تطبیقی و توسعه): «فهم فرایند ظرفیت هماهنگی خط مشی در ایران»، مهدی معافی

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی: «اصول اسلامی خط مشی گذاری فرهنگی مبتنی بر سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)»، میثم آقداغی

◊ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی - مدیریت استراتژیك منابع انسانی: «بررسی استراتژی های مدیریت دانش بر برونسپاری »، روح ا... نیک خواه کیارمش

◊ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات: «ارزیابی تامین كنندگان تاب آور با استفاده از سیستم نسبی فازی»، داود رمضانی کرمانی