نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس


نشانی: قم، بلوار دانشگاه (ابتدای جاده قدیم تهران)، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری

پست الکترونیکی: fman.info@ut.ac.ir

تلفن:  ‭(۰۲۵) ۳۶۱۶۶۱۵۸

نمابر: ‭(۰۲۵) ۳۶۱۶۶۱۵۸

کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

صندوق پستی: ۳۵۷

راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه تهران